A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
   
     More


WWW.PBFORBOOK.COM

อายุรศาสตร์ทันใจ Survival guide in Acute Care Medicine st 650

Barcode: 9786162799723
ISBN: 6162799723
Ed. 4/2561
Soft Cover  6x9(Inch)    600 :pages
Pub. ภ.วิชาอายุรศาสตร์ ค.แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มณฑิรา มณีรัตนะพร

450 ฿
Sale: 420 ฿


USD   
GBP 
Mark 
หนังสืออายุรศาสตร์ทันใจเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษาแพทย์เวชปฎิบัติ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และอายุรแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย โดยเน้นในแง่การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมฉลองเนื่องในโอกาสที่ภาคอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีอายุครบร้อยปี ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำในรูปแบบที่พกพาได้สะดวก หยิบใช้ได้ง่าย และสามารถใช้ได้จริงในเวชปฎิบัติ  (รายการของหนังสือทั้งหมดคือ หมวดหลัก Medical : หมวดรอง Medical- Thai Edition )

1.Neurology 1.1 ปวดศีรษะรุนแรง 1.2 โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 1.3 โคม่า 1.4 อาการชัก และโรคลมชัก  1.5 ภาวะชักต่อเนื่อง1.6 ภาวะฉุกเฉินของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไมแอสทิเนีย 1.7 ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ 1.8 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน 2.Endocrinology 2.1 ภาวะฉุกเฉินจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง 2.2 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 2.3ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง 2.4ภาวะวิกฤตไทรอยด์ 2.5ภาวะต่อมหมวกไตทำงานน้อยและภาวะวิกฤตต่อมหมวกไต 3.Cardiology 3.1กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด ST segment ไม่ยก 3.2กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด  ST segment ยก 3.3หัวใจเต้นผิดจังหวะ 3.4 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 3.5ภาวะหัวใจถูกบีบรัด 3.6ภาวะฉุกเฉินจากความคันโลหิตสูง 4.Pulmonology and Critical care 4.1ภาวะไอเป็นเลือดที่มีอันตรายต่อชีวิต 4.2ภาวะกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 4.3ภาวะกำเริบของโรคหืด 4.4ปอดอักเสบ 4.5กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน 4.6ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 4.7ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลัน 4.8ภาวะลมรั่วเข้าช่องปอด 4.9ภาวะช้อก 4.10การตั้งเครื่องช่วยหายใจที่ใช้บ่อยในเวชปฎิบัติ 5.Gastroenterology 5.1เลือดออกในทางเดินอาหาร 5.2ท้องเสียเฉียบพลัน 5.3ท่อน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน 5.4ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 5.5ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยตับแข็ง 5.6ตับวาย 6.Nephrology 6.1ความผิดปกติของดุลย์โซเดียม 6.2ความผิดปกติของดุลย์โปแตสเซียม 6.3ความผิดปกติของดุลกรดด่าง 6.4ภาวะไตวายเฉียนพลัน 6.5ปัสสาวะออกมาก 7.Hematology 7.1โลหิตจางเฉียบพลัน 7.2แนวทางการวินิจฉัยภาวะเลือดออกผิดปกติ 7.3ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ 7.4ฮีโมฟิเลีย 7.5แนวทางการวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ 7.6การรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติ ที่เกิดจากยาต้านการทำงานของเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดเกินขนาด 7.7ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากการรับเลือด 8.Infectious disease 8.1โรคติดเชื้อที่มีอาการหลายระบบ 8.2การรักษาการติดเชื้อในเซ็พลิสและเซ็พติดช็อค 8.3เยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน 8.4โรคสมองอักเสบเฉียบพลัน 8.5ลิ้นหัวใจอักเสบติดเชื้อ 8.6โรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน 8.7ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ในผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี 9.Rheumatology 9.1ข้ออักเสบเฉียนพลัน 9.2ภาวะฉุกเฉินในโรคลูปัส 10.Miscellaneous 10.1ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งวิทยา 10.2โรคจิตเฉียบพลัน 10.3แอนาฟิแล็กซิล 10.4ยาที่ใช้บ่อยในหอผู้ป่วยวิกฤต 10.5งูพิษกัด 10.6ผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง 10.7การป้องกันการติดเชื้อหลังสัมผัสเชื้อเอชไอวี


Thank you......All Visitors

Contact Webmaster
(webmaster@pbforbook.com)
PBFORBOOK.COM
All site contents copyright@1999-2009