A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
   
     More

  1. ประวัติความเป็นมา     (ทำไมถึงเปลี่ยนแปลงที่อยู่)
 

          เกือบ 20 ปี ที่ห้าง พี.บี. ฟอร์ บุ๊คส์(ปทุมธานี) จำกัด ได้จัดจำหน่าย ตำราวิชาการจากต่างประเทศ ได้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีสถาบันการศึกษา เปิดขึ้นใหม่หลายสถาบัน และลูกค้าได้มอบความไว้วางใจมาตลอด ทางห้างฯ ได้นำเข้าตำรา จากต่างประเทศที่นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในเมืองไทย ได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ลูกค้าสามารถ สั่งซื้อได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอย นานเช่นแต่ก่อน ทำให้ทราบราคาหนังสือในปัจจุบันได้เลย โดยไม่ต้องกังวล เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ของเงินตราต่างประเทศ และขั้นตอนอื่นๆ ที่ยุ่งยากเวลาที่จะต้องสั่งจากต่างประเทศ และปัญหาเกี่ยวกับ ใบเสร็จรับเงิน ในกรณีที่จะต้องให ้หน่วยราชการทำการเบิกจ่าย

          ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับจากลูกค้า เป็นอย่างดียิ่ง จนเป็นที่ยอมรับในวงการ และมียอดจำหน่ายตำราวิชาการ โดยเฉพาะ ด้านการแพทย์สูงสุด ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้เป็นตัวแทนจัดพิมพ์ และจัดจำหน่าย ตำราเรียนทางด้านวิชาการแพทย ์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากหลายสถาบันที่มีการเรียนการสอน ของคณะแพทย์

          ทางห้างฯ หวังว่าเว็ปไซต์นี้คงจะมีประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสรับใช้ งานวิชาการจากท่าน ในโอกาสต่อไป

                ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

      2. วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
          ปัจจุบันตำราวิชาการ มีความสำคัญอย่างยิ่ง และยังถือได้ว่าตำราคือ สื่อชนิดหนึ่ง ในการบุกเบิกให้ความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการนำมาพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเนื้อหาสาระเทคนิคใหม่ๆ ในตำราแพทย์บางเล่ม ได้มีบทบาท และทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น ทำให้แพทย์ สามารถเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ให้กับตัวเองได้ โดยค้นคว้าในหนังสือ

          ทางห้างฯ ในฐานะเป็นร้านค้า ที่สั่งหนังสือต่างประเทศที่ออกใหม่ เข้ามาในประเทศไทย ทุกสาขาวิชาจากทั่วโลก เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว จึงเห็นสมควรที่ จะจัดทำเว็ปไซต์ ด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อเผยแพร่ ตำราวิชาการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า ที่สนใจใช้ตำราวิชาการ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  • เพื่อให้ลูกค้า ได้พบกับหนังสือ ที่มีความหลากหลาย จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก และทันสมัยต่อสถานการณ์
  • เพื่อเปิดโอกาสให้ สำนักพิมพ์ต่างประเทศ ที่ทางห้างฯ เป็นลูกค้าอยู่ ได้นำหนังสือดีๆ เข้ามาเผยแพร่ ในวงการวิชาการ
  • เพื่อให้การบริการ ด้านข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือต่างๆแก่ลูกค้า ที่มีความประสงค์ อยากจะทราบรายละเอียดของหนังสือ ที่ต้องการ
  • เพื่อตอบแทน พระคุณลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนทางห้างฯ มาโดยตลอด และหวังเชื่อมความสัมพันธไมตรี ต่อลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
     3. หมายเหตุ
            ราคาหนังสือในเว็ปไซต์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากหนังสือบางรายการ อาจจะติดเสนอราคา หรือจัดให้ลูกค้าพิจารณาอยู่ จึงขอความกรุณา โปรดติดต่อสอบถาม เพื่อความถูกต้อง และแน่นอน ได้ที่
โทรศัพท์ 0-2977-9600-4
E-mail: pranom@pbforbook.com

          ทางห้างฯ เป็นธุรกิจด้านนำเข้าหนังสือ โดยจะขายส่ง และขายตรงกับ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา จึงจัดหนังสือเป็นแบบสต๊อคสินค้า จึงไม่สะดวก หากท่านจะเข้าชม ยกเว้นกรณีมีรายชื่อหนังสือแล้ว ทางห้างฯ จึงจะไปหยิบในสต๊อค มาขายให้ และต้องขออภัยมาด้วย แต่ทางห้างฯ จะเปิดให้ลูกค้าเข้าชม และจำหน่ายในราคาถูกพิเศษ ในงานลดราคาประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 15 มิ.ย. เป็นประจำทุกปี

          หนังสือที่เราสั่งจากทั่วโลก จะมีเข้ามาเป็นประจำทุกสัปดาห์ ดังนั้นขั้นตอนการป้อนข้อมูล อาจจะไม่ทัน หากท่านมีข้อมูลหนังสือ แล้วหาในเว็ปไซต์ไม่พบสามารถโทรศัพท์ สอบถามเพิ่มเติมได้ ตามหมายเลขที่ให้ไว้ข้างต้นแล้ว

          จะเป็นพระคุณอย่างสูง หากท่านได้กรุณาแสดงความคิดเห็น หรือติชมข้อผิดพลาด เพื่อที่ทางห้างฯ จะนำไปปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยThank you......All Visitors

Contact Webmaster
(webmaster@pbforbook.com)
PBFORBOOK.COM
All site contents copyright@1999-2009