A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
   
     More

P.B. For Books(Patumthani) Co.,Ltd.
ศูนย์ตำราวิชาการแพทย์และวิชาการต่างประเทศ

ความเป็นมา
 

     นับตั้งแต่ทางห้างเปิดทำการมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา 18 ปี การดำเนินธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นทุกปี ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงเจอปัญหาด้านฟองสบู่แตก
แต่ยอดขายก็ไม่ตก เริ่มต้นขายเฉพาะตำราทางการแพทย์ ต่อมาก็มีลูกค้าเรียกร้องให้เพิ่มสาขาอื่นๆอีก บัดนี้ทางห้างเป็นร้านขายตำราวิชาการที่
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนตามสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเหตุผลนี้จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรและอื่นๆอีกมากมาย สถานที่เดิมคับแคบ
การจัดเรียงหนังสือปนไปปนมาไม่มีที่ไว้สต๊อกหนังสือ กอปรกับที่จอดรถก็ไม่มี สร้างปัญหาให้กับลูกค้าที่มาติดต่อ จึงมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ประกอบการ
ไปยังแห่งใหม ่ที่มีที่จอดรถสะดวกสบาย ไปได้หลายทางรถไม่ติดและจัดเป็นแบบโชว์รูมให้ลูกค้าสามารถใช้เวลาว่างมาอ่านหนังสือ ตามจุดต่างๆที่จัดไว้หลายจุด
ตามแต่ลูกค้าจะชื่นชอบ

หลักการณ์และเหตุผล  
 

หลักการณ์
โครงการศูนย์รวมตำรา วิชาการแพทย์และวิชาการต่างประเทศ ต้องการขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านบุคลากร
การให้บริการแก่ลูกค้าและการบริการในหน่วยงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความเป็นระบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการด้านการบริการและ
การจัดการที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาอาคารสถานที่ซึ่งมีขีดจำกัดในด้านความปลอดภัย(เพลิงไหม้)จึงได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ออกมาด้านนอก

  เหตุผล
1. ด้านความปลอดภัย
 
  1.1 ภายนอกอาคาร บริษัท P.B. FOR BOOKS. มีระบบป้องกันความปลอดภัยทั้งทางด้านภัยน้ำท่วมและไฟไหม้มีเขื่อนและรั้วล้อมรอบโครงการ
รวมทั้งมีระบบยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
  1.2 ภายในอาคาร บริษัท P.B. FOR BOOKS. สามารถควบคุมความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้จากภายในตัวอาคาร
บริษัท P.B. FOR BOOKS. ยังใช้ระบบควบคุมเพลิงไหม้ด้วยระบบดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้งช่วยป้องกันความเสียหายอันเกิดต่อทรัพย์สิน(หนังสือ)ได้
บริษัท P.B. FOR BOOKS. ยังมีระบบป้องกันขโมยที่ควบคุมด้วยระบบกล้อง DIGITAL CONTROL SYSTEM ตั้งโปรแกรมด้วยระบบ
OFTICSENSER พร้อมติดตั้งแถบแม่เหล็กไว้ตรวจจับเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือโยกย้ายหนังสืออีกทั้งสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
ในบริษัทได้ทุกแผนก โดยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมดูทาง INTERNET
  1.3 ระบบเดินท่อกำจัดปลวก ได้วางระบบเดินท่อกำจัดปลวกไว้ใต้อาคารสำหรับอัดฉีดน้ำยาเคมีป้องกันปลวกลงใต้ดินซึ่งไม่ต้องใช้พ่นเหมือนเดิมทำให้ปลอดภัย
และไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย
  2. ด้านการขนส่ง  
  การขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วโดยใช้ถนนวงแหวนรอบนอก รวมทั้งมีทางด่วนหลายสายและร.ส.พ.ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งของรัฐบาลก็ย้ายออกมาอยู่ใกล้ๆ
เพื่อรับส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ
  3. ด้านการตลาด  
  3.1 เป้าหมาย รายได้ส่วนใหญ่ของ บริษัท P.B. FOR BOOKS. มาจากการขายส่งเป็นหลักขายปลีกมีสาขาแพทยศาสตร์เพียงสาขาเดียวและต่อไป
จะมีการขยายสาขาทางด้านวิศกรรมศาสตร์เพราะมีลูกค้าเรียกร้องกันเข้ามามากและได้มีการวางแผนงานมาตลอด 3-4 ปี อีกทั้งโครงการศูนย์ตำราวิชาการแพทย์
และวิชาการต่างประเทศอยู่ใกล้กับสถาบันอุดมศึกษาใหม่ๆ และสถานที่ราชการส่วนใหญ่ก็ย้ายออกมาอยู่นอกเมือง เช่น มก. ม.ธ. AIT ศว.ทท กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยรังสิต ม.ศ.ว.องค์รักษ์ และราชมงคลคลอง 6
  3.2การประชาสัมพันธ์ บริษัท P.B. FOR BOOKS.ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าเมื่อตอนงานลดราคาหนังสือประจำปีได้มีการรับสมัครสมาชิกและ
แจกแผนที่โครงการใหม่ไปประมาณ 20,000ใบ แนบท้ายไปด้วย อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์รวมทั้งได้ออกบู๊ทแสดงสินค้าที่มีแผนป้ายประกาศแจ้งให้ลูกค้า
ได้รับทราบตลอดเวลา
  3.3 ช่วงเปิดงาน จัดงานเปิดตัวศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ออกบัตรเชิญลูกค้าทุกสถาบันให้มาในงานและจัดหนังสือลดราคาเป็นพิเศษพร้อมทั้งแจกของที่ระลึกและ
เลี้ยงอาหารกลางวันฟรีสำหรับแขกที่มาในงานเปิดตัวตัวศูนย์ตำราวิชาการแพทย์และวิชาการต่างประเทศในครั้งนี้
  4. การให้บริการลูกค้า บริษัท P.B. FOR BOOKS.
  จะมีที่จอดรถไว้บริการลูกค้ามากกว่า 50 คันในบริเวณโครงการมีบริเวณสวนหย่อมไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อ
บริการลูกค้าที่มารอรับสินค้าซึ่งเมื่อก่อนสถานที่ยังไม่เอื้ออำนวยพื้นที่คับแคบทำให้ลูกค้าไม่สะดวกในการเลือกหนังสือการจัดแสดงหนังสือจะจัดแบ่งแยก
เป็นประเภทและหมวดหมู่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้มีความอาวุโสต้องการความสะดวกมีบริเวณสงบสบาย ๆ และมีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการสำหรับท่านผู้มีอุปการคุณ
จะเข้ามานั่งอ่านหนังสือได้ตลอดทั้งวัน เมื่อเข้ามาภายในตัวอาคารจะมีรถเข็นไว้บริการลูกค้ารวมทั้งมีล็อคเกอร์ไว้ฝากกระเป๋ามีกุญแจปิดล็อคสำหรับลูกค้าเก็บไว้ 1ชุด คืนตอนจะกลับ มีจุดบริการ INTERNET ไว้ 4 จุดรวมทั้งเคเบิ้ลทีวีเปิดให้ใช้บริการฟรีตลอดเวลาทำการ มีมุมหยุดพักสายตาเป็นระยะๆ และเพิ่มมุมพักผ่อนขนาด
ใหญ่มีบริการกาแฟและเสียงเพลงตลอดเวลา มีห้องน้ำด้านนอกตัวอาคารซึ่งสามารถบริการลูกค้าที่พิการด้วยสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทางโครงการ
มีเรือนรับรองไว้บริการอีกด้วย ลูกค้าที่อยู่ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง ทางศูนย์ฯ จะมีบริการเอารถตู้ไปรับและส่งเพื่อให้มาชมสินค้าได้อย่างสะดวกและ บริษัท P.B. FOR BOOKS. ยังได้ออกแบบเพื่อให้ลูกค้าที่พิการนั่งรถเข็น
เข้ามาศูนย์บริการได้อีกด้วย
  5.การบริหารงาน การจัดเก็บหนังสือ แยกประเภทหนังสือเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ
  5.1 หนังสือแพทย์ทุกชนิด
5.2 หนังสือทั่วไป
5.3 หนังสือประเภท Media ต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
  6. เป้าหมายในอนาคต  
  ทางบริษัท P.B. FOR BOOKS.มีจุดมุ่งหมายผลักดันให้ประเทศไทยมีร้านหนังสือที่มีความรโหฐานเป็นเอกเทศใหญ่โตเทียบเท่านานาประเทศ
นำเข้าหนังสือใหม่ ๆ มาเสนอและทันต่อความต้องการของผู้บริโภคเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้ลูกค้าได้เห็น บริษัท P.B. FOR BOOKS. จะเป็นร้านหนังสือที่กล้าจะเสี่ยงนำหนังสือแปลกๆ หลากหลายมาให้ท่านอาจารย์ได้เลือกและนำไปพัฒนาวิชาชีพประกอบการเรียนการสอนต่อไป
  ศูนย์รวมตำราวิชาการแพทย์และวิชาการต่างประเทศ มีส่วนประกอบของตัวอาคารดังต่อไปนี้
  1. อาคารแสดงสินค้า 2 ชั้น
2. อาคารสำนักงาน 1 หลัง
3. โกดังเก็บสินค้า 1 หลัง
4. บ้านพักพนักงาน 10 ห้อง
5. เรือนรับรองจำนวน 2 หลัง
6. บ้านผู้จัดการ 2 ชั้น 1 หลัง
7. ห้องน้ำภายนอกอาคาร 1 หลัง
8.บริเวณสวนหย่อม และพักผ่อนด้านนอกตัวอาคาร
 
Thank you......All Visitors

Contact Webmaster
(webmaster@pbforbook.com)
PBFORBOOK.COM
All site contents copyright@1999-2009